Описание на проекта

Тържествен концерт
11 май 2017
зала „Люмиер“ НДК
София

80 години ІV помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“