Описание на проекта

Участие на ІV помощно училище-интернат
„Проф. Димитър Кацаров“ гр. София
в ІІІ Национална конференция на Националното сдружение на учителите от специалните училища „СЪТРУДНИЧЕСТВО“
12 май 2017 г.

СОФИЯ
х-л „Феста“