Описание на проекта

Обновен кухненски блок и трапезария в училището