Описание на проекта

Родителска среща за учредяване на Обществен съвет към училището
23.11.2016 г.