Описание на проекта

Посещение на МУЗЕЙКО
от група ученици от ІV Помощно училище
„Проф. Димитър Кацаров“