Описание на проекта

Обмяна на добри педагогически практики.
Откриване на нов терапевтичен център.
50-годишен юбилей на Помощно училище – гр. Харманли