Описание на проекта

Втори в страната Център за специална образователна подкрепа

Обмяна на добри педагогически практики – Помощно училище „П. Р. Славейков“, гр. Плевен
8 – 9 декември 2016 г.