ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Обществен съвет на ІV Помощно училище

Протокол от събрание на родителите за излъчване на представители на родителите за членове на Обществения съвет към ІV Помощно училище.

Заповед за определяне на поименния състав на членовете на обществения съвет на ІV Помощно училище.

02/ 12/ 2016||

Правилник

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

23/ 11/ 2016||

Покана

04.11.2016

04/ 11/ 2016||