slavi

About slavi

This author has not yet filled in any details.
So far slavi has created 33 entries.

Обществена поръчка с предмет: ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ

„Документация за открита процедура с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА ДЕЦА ОТ IV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ ГР. СОФИЯ ЗА ЕЖЕДНЕВНОТО ИМ ИЗВОЗВАНЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ“ до училището-интернат и обратно по ПРОЕКТ №BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение“ – Дейност 4 решение №610199/23.06.2014 г., обявление […]

02/ 07/ 2014||

Изпълнен е договор с фирма „ТОП СПРИНТ“ ООД

02.07.2014 г.

Изпълнен е договор № 007 от 02.08.2013 г., сключен с фирма „ТОП СПРИНТ“ ООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за децата от IV помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София за ежедневното им извозване по местоживеене“.

02/ 07/ 2014||

Обществена поръчка с предмет: ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

„Документация за ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХРАНЕНЕ, СЪОБРАЗЕНО СЪС ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ“ по ПРОЕКТ № BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение“ – Дейност 4″

01.07.2014 г.

Избран е изпълнител за „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХРАНЕНЕ, СЪОБРАЗЕНО СЪС […]

01/ 07/ 2014||

Позиция относно филм на Центъра за психологически изследвания

Поводът да се съберем в днешния късен следобед беше филмът на ЦЕНТЪРА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, презентиран в сайта на Проект „Включващо обучение“ на МОН, в който за пореден път се предлага на общественото внимание само една гледна точка за начина на образование и […]

12/ 06/ 2014||

12 юни 2014 г.

На 12 юни 2014 година за учениците от IV Помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ беше организирана еднодневна екскурзия с цел да се формират допълнителни представи за пространство, цвят, форма и големина, а така също и общодостъпни знания за историята на крепостта Цари Мали […]

12/ 06/ 2014||

31 май 2014 г.

На 30 май 2014 година, в IV Помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София, беше представен новият модел на организация и функциониране на помощните училища от интернатен тип с откриването на ТЕРАПЕВТИЧНИЯ КОМПЛЕКС за работа с деца със специални образователни потребности и […]

30/ 05/ 2014||

30 май 2014 г.

Информационна разходка в ІV помощно училище – образователна и терапевтична работа с деца

30/ 05/ 2014||

29 май 2014 г.

На 30 май 2014 г. от 11,00 до 13,00 часа в IV Помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София, кв. Княжево, ул. „Проф. Николай Державин“ № 26, ще се проведе информационен ден, посветен на новия модел на организация и функциониране на помощните […]

29/ 05/ 2014||

На 24 и 25 април 2014г.

На 24 и 25 април в контекста на обмяната на добри педагогически практики, учители от IV Помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ присъстваха на откриването на кабинет по УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ГОТВАРСТВО в ПУ „П. Р. Славейков“ в гр. Плевен.

Посещение на театрална постановка „Хензел […]

24/ 04/ 2014||

Обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-монтажни дейности

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана № 9023436/05.12.2013 г. с предмет:
„Извършване на строително-монтажни дейности в сградата на IV помощно училище-интернат „Професор Димитър Кацаров“ гр. София, които са разпределени в две обособени позиции : I. Саниране на […]

13/ 12/ 2013||

Обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ – СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана № 9020694/04.10.2013 г. с предмет:
„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ – СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР В ІV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА“ – […]

18/ 10/ 2013||

Обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана № 9019444/30.08.2013 г. с предмет:
„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ – СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР В ІV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ по ПРОЕКТ № BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение“ – Дейност 4

16.09.2013 г.

Сключен […]

16/ 09/ 2013||