Патронен празник на ІV Помощно училище
„Проф. Димитър Кацаров“

27.01.2017 година

покана патронен празник