27 януари 2017 г.
Патронен празник на училището

 Заповед № 0336-02