ЗАЕДНО НА 1 ЮНИ

Спортни мероприятия за ученици от помощните училища по случай международния Ден на детето за 17-та година в гр. Каварна
01.06 – 04.06.2017.