Адрес на училището:

гр. София 1619, район „Витоша“, област София—град
кв. Княжево, ул. “Проф. Николай Державин” № 26
Е-mail: info@4pu.tssop-knyazhevo.eu
Транспорт:
трамваи № 5 и № 19 (последна спирка)
маршрутни линии: № 22

Телефон/Факс:
02/ 857 31 79 директор – Венета Ал-Шериф
02/ 857 33 16 пом. директор – Андрей Михайлов

02/ 857 01 59 гл. счетоводител — Татяна Илиева,
ЗАС – Юлия Стефанова
домакин — Пенка Ралчева

Телефонна централа с директно избиране: № ( 02)957 14 26

116 Директор
115 Пом. директор
114 Секретар / ЗАС
113 Учителска стая
112 Лекарски кабинет
111 Кабинет сензорна терапия
110 Логопедичен кабинет
109 Терапевтичен комплекс
108 Счетоводство
107 Психолог
106 Кухненски блок
105 Работник поддръжка
104 Парно отделение—огняр
103 Перално помещение,
к-т домашен бит и техника
102 Стая-хигиенистки
101 Портиерна

Приемни дни за консултации на педагогическите специалисти

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение