Зимна ваканция за учениците от ІV Помощно училище „Проф. Д. Кацаров“ гр. София

 

Заповед