ПРОЧЕТИ ОЩЕ

ІV помощно училище “Проф. Димитър Кацаров” – гр. София е първото училище в България за деца със специални образователни потребности (ментални увреждания).

Създадено е преди повече от 70 години от проф. Кацаров и е единственото в столицата, разполагащо с терапевтичен комплекс. Днес в него се обучават 100 деца на възраст от 8 до 20 години, разпределени в паралелки от 8 до 12 ученици.. — Училището се намира в подножието на Витоша, в непосредствена близост до борова гора и минерални извори.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Нашите кабинети
Училището разполага с добре оборудван компютърен кабинет, 2 логопедични, 2 психологични кабинета, 2 кабинета за сензорна терапия, кабинет за арт-терапия, кабинет за кинезитерапия, физкултурен салон, кабинет за извънкласни дейности, игротека, терапевтични кътове и библиотека с над 4000 тома – историческа методическа и детско-юношеска художествена литература.
Дейности
Обучение

Нови публикации

Обществени поръчки и Събития